دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار:

در تمام مطالب زیر علاوه بر سازمانها ، شامل اشخاص حقیقی هم می شود و اشخاص حقیقی هم می توانند کارخایشان را برون سپاری کنند :

مقاله ها و پایان نامه ها

درباره ی استفاده از رویکرد برون سپاری در شرکت ها، دلایل و علل مختلفی بیان شده است. این تعجب آور نیست که شرکت های مختلف، به علل متفاوت به این رویکرد رو آورده اند؛ چرا که شرایط شرکت های مختلف با هم متفاوت بوده و هر یک از این علت های عمده، به شرایط ویژه ی هر شرکت وابسته است. علل استفاده ی شرکت ها از این رویکرد را می توان در دسته بندی زیر مورد بررسی قرار داد:

   66666b6666666666

2-1-2-1-دلایل سازمانی:

  55555555555

- بهبود و افزایش تمرکز بر صلاحیت های بنیادی: سازمان ها امروزه به برون سپاری به دید یک استراتژی تجاری می نگرند. این موضوع در مورد شرکت های صاحب تکنولوژی های پیشرفته نظیر میکروسافت و هیولت پاکارد[1] ملموس تر است. آن ها تمرکزشان را بر روی تکنولوژی های کلیدی معطوف کرده و سایر امور را به شرکت هایی که به خوبی آن ها را پشتیبانی می کنند سپرده اند.

     777777  

- دستیابی به توانمندی ها و امکانات در کلاس جهانی: امروزه، شرکت ها تمرکز خود را به تکنولوژی ها و توانمندی ها مطرح در کلاس جهانی، معطوف نموده اند. هرف ان ها، دست یابی به توانمندی های جهانی بدون پذیرش ریسک توسعه، در همه ی زمینه های مرتبط است.

- انعطاف پذیری در بلند مدت: افزایش انعطاف پذیری برای مواجه شدن و پاسخ گویی بهتر به تغییر شرایط بازار، تقاضای محصولات و خدمات و تکنولوژی، از ملاحظات کلیدی اغلب شرکت ها به شمار می آید.

- گام برداشتن سریع و شتاب گرفتن مزایای مهندسی مجدد: شرکت هایی که اقدام به مهندسی مجدد می کنند، غالباً در می یابند که برون سپاری، مزایا و اهدافی را که آن ها در پی آن هستند حاصل خواهد کرد. ضمن این که، برون سپاری ابزاری جهت تسهیل در اجرای مهندسی مجدد به شمار می آید.

- افزایش بخش ها و وظایف (دگرگونی و تحول در سازمان): در زمانی که شرکت اقدام به تغییر حوزه ی کسب و کار خود می نماید، برون سپاری شرکت را قادر می سازد تا با کمترین تأثیرات بر منابع داخلی، بخش ها و فعالیت های جدییدی را به حوزه ی کسب و کار خود اضافه کند.[2]

- توسعه ی فروش و امکانات تولیدی در گذر زمان، هنگامی که امکان فراهم کردن منابع مالی جهت چنین توسعه ای فراهم نباشد: در برخی مواقع تقاضا برای محصولات شرکت افزایش می یابد اما توان تولیدی موجود شرکت، اجازه ی پاسخ گویی به حجم بالای تقاضا را نمی دهد. در نتیجه، ممکن است شرکت ترجیح دهد تا برای حفظ بازار رو به رشد خود، توانایی پاسخ گویی بهتر به تقاضا های آینده را افزایش دهد.

- کسب فرصت ها و موقعیت های تجاری بیشتر و دست یابی به بازارهای جدید، به واسطه ی دسترسی به شبکه ی تأمین کنندگان (گستره ی مناسبی از قابلیت های گوناگون و متنوع).

- بهبود عملکرد عملیاتی (همچون کیفیت بالاتر، افزایش بهره وری، زمان پیشبرد کوتاه تر، استفاده ی بهتر از تجهیزات، افزایش خروجی ها[3] و سود بیشتر)

- دسترسی مناسب به بهترین تجربیات و کسب مهارت های جدید: انتخاب تأمین کنندگانی که دارای توانمندی های فنی برجسته هستند، اهرم و عاملی است که با افزایش مهارت و دانش در هر دو شرکت سبب افزایش مزیت رقابتی و برتری های فنی آن ها می گردد.

- افزایش و شتاب بخشیدن به توسعه از طریق بهره برداری و نفوذ در سیستم ها، فرآیندها و توانمندی های توسعه یافته تأمین کننده (نگاه به برون سپاری به عنوان یک رویکرد یادگیری و الگوگیری).

- دسترسی به خدمات جدید: دستیابی به خبرگی، مهارت ها و تکنولوژی هایی که دستیابی به آن ها از طریق دیگر غیر ممکن یا دشوار است.

- بهبود مدیریت و کنترل

- بهبود مدیریت ریسک

- تحصیل و کسب ایده های نوآورانه: برون سپاری اجازه می دهد تا شازمان، نوآوری ها و ایده های سازمان های دیگر را در تبادل با آن ها فرا گرفته و از آن ها در ارزش افزایی محصولات جدید و رضایت مندی مشتری نهایی بهره گیرد.

- کسب وجهه ی تجاری مناسب به واسطه ی همکاری با پیمان کاران پیشرودلایل مرتبط با امور مالی و هزینه ها :

- کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده ی محصولات به واسطه ی دست یابی به تأمین کننده یا عملکرد بهتر و ساختار هزینه های پایین تر: برون سپاری کالاها و خدمات به سازمان اجازه می دهد تا از مزایای همچون تجربه ی خبرگی تأمین کننده و مزیت اقتصاد مقیاس استفاده کرده در زمان کوتاه تر و هزینه ی کم تر اقدام به تأمین آن ها نماید.

- ایجاد نقدینگی[4] : ایجاد نقدینگی با واگذاری دارایی ها به تأمین کننده یا کاهش سرمایه گذاری در دارایی ها و آزادسازی منابع برای اهداف دیگر

- تغییر هزینه های ثابت به متغیر[5] ( در مورد برخی فعالیت ها و وظایف)

2-1-2-2-دلایل مرتبط با نیروی انسانی :

- بهره مندی از خبرگی نیروی انسانی متعلق به پیمانکاران

- متمرکز کردن توان و تعهد افراد بر فعالیت های محوری

- حل یک مشکل! ( مثلاً مشکل پرسنلی و ... )

در مورد علل برون سپاری باید به چند نکته توجه داشت:

- اول آن که هدف از برون سپاری، آزاد شدن از انجام فعالیت های ناخوشایند نیست، بلکه دست یابی به نتایج (وضعیت) بهینه است. مدیرانی که فعالیت های یک بخش از شرکت را برون سپاری می کنند، مناسب است تا تجربیات و خبرگی های فنی مربوط به کار برون سپاری شده را برای نظارت و مدیریت بر تأمین کننده در خود حفظ کنند.

-هر سازمان بسته به شرایط خود، دلایل خود را دارد، اما مهم این است که شما علت روی آوردن خودتان به این رویکرد را بدانید و منافعی را که از آن انتظار دارید مشخص کرده باشید.

- نکته ی آخر این که برون سپاری اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی برای سازمان شماست. ویکتور هوگو می گوید:

هیچ چیز در دنیا با ارزش تر از آن نیست که یک ایده در زمان خودش مطرح شود.

2-1-3-سطوح برون سپاری:

در یک تقسیم بندی، برون سپاری را می توان در دو حوزه ی «محصولات» (ساخت و تولید) و «خدمات» (امور پشتیبانی) مورد بررسی قرار داد. در حوزه ی ساخت و تولید، امور تدوین تکنولوژی، ساخت قطعات، اجزاء و زیر مجموعه ها می توانند برای تولید، به یک تأمین کننده واگذار گردند. برون سپاری خدمات می تواند در اموری مانند موارد زیر نیز انجام شود:

- خدمات پشتیبانی: نگهبانی و امنیت، سرایداری، خدمات غذا و ...

- خدمات و سرویس های اطلاعاتی

- برنامه ریزی و کنترل پروژه

- تدارکات

- امور حقوق کارکنان (لیست حقوق)

- انبارداری و مدیریت موجودی

- خدمات رفاهی (تأسیسات و ... )

- خدمات مسافرتی

- امور نیروی کار موقت

- خدمات رضایت مشتری

اما از منظری دیگر می توان برون سپاری را به سطوح زیر تفکیک کرد:

- فردی[6] (نظیر واگذاری وظایف یک حسابدار یا فرزکار)

- وظیفه ای (نظیر واگذاری وظایف بخش جوشکاری یا حسابداری)

- فرآیند (نظیر واگذاری کل فرآیند تولید یک قطعه یا ... )

برون سپاری فعـالیت های فـردی جایجـایی و انتقال موقعیت (پست) مشخص و خـاصی را بـه خارج از سازمان ایجاب می کند. این می تواند یک پست مدیریتی یا یک موقعیت فنی (برای مثال یک ممیز سیستم های اطلاعاتی) باشد که کارکنان در زمان نقل و انتقال معمولاً با مشکل روبرو می شوند.

سازمان نوعاً بر مبنای مراکز هزینه ای وظیفه ای (ساختار وظیفه ای) ساختاردهی شده اند که هر وظیفه، دانش و مسؤولیت های ویژه ی خود را دارد.

فرآیند را چگونگی جریان یافتن واقعی محصولات یا خدمات در بین سازمان تعریف می کنیم. زمانی که ما فعالیت های هم سنخی را که برای ایجاد یک خروجی در راستای منافع مشتریان انجام می شوند با یکدیگر مرتبط می کنیم، از فرآیند صحبت می شود.

در یک تقسیم بندی دیگر برون سپاری را می توان به دو سطح عملیاتی و استراتژیک تقسیم کرد. به طور کلی، برون سپاری زمانی استراتژیک محسوب می گردد که با استراتژی های بلند مدت سازمان همسو بوده و بر ان اساس تنظیم گردد (یا منافع برون سپاری چندین سال سازمان را متأثر کند و نتایج حاصل از برون سپاری، چه مثبت و چه منفی برای سازمان مهم تلقی شود).

به عبارت بهتر، زمانی بحث برون سپاری استراتژیک مطرح می شود که تعامل تنگاتنگ و معنادار بین برون سپاری و موارد زیر به شکلی جدی مورد نظر باشد:

-نگرش و چشم انداز آینده ی آن

-صلاحیت های بنیادی حال و آینده

-ساختار حال و آینده

-عملکرد حال و آینده

-مزیت های رقابتی حال و آینده

برون سپاری می تواند کوتاه مدت باشد. ممکن است برخی برون سپاری مانند برون سپاری قطعات و نیز فعالیت های وظیفه ای و فردی بسیار کوتاه مدت (حدود 6 ماه) باشند اما عموماً، برون سپاری فرآیندها زمان طولانی تری دارد.

2-1-4- برون سپاری و مهندسی مجدد:

مهندسی (باز مهندسی)، جستجوی راه جدیدی از سازمان دهی عناصر کار است؛ تفکری نوین و بنیادین برای باز طراحی ریشه ای فرآیندهای تجاری شرکت، به منظور انجام بهبودهاب جشمگیر در شاخص های کلیدی عملکردی به طور همزمان(همچون هزینه، خدمات و سرعت) از این نظر، مهندسی مجدد به بهترین گزینه برای انجام یک فعالیت توجه دارد؛ گزینه ای که بتواند فعالیت را در اثر بخش ترین حالت و بالاترین کیفیت انجام دهد.

زمانی که این باور تقویت شود که فعالیت هایی که در محدوده ی شایستگی های محوری سازمان قرار ندارند (مانند فعالیت های پشتیبانی)، می توانند توسط تأمین کنندگان بیرونی، سریع تر، ارزان تر یا بهتر انجام شوند، نگاه شرکت ها نیز به اجرا و مدیریت فرآیندهای آنها تغییر خواهند یافت.

البته، این مسأله باید با در نظر گرفتن نیازمندهای خال و آینده ی سازمان مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا مهندسی مجدد یک جستجوی اثر بخش و منطقی است، نه احترام کورکورانه و پایبندی غیرمنطقی به اصول خدشه ناپذیر و خط قرمزهای ساختگی مانند قلمرو کاری و مشاغل سازمانی در شرایطی که فشارهای رقابتی هر روز بیشتر می شود، شرکت هایی که اقدام به باز مهندسی عقلایی فرآیندهای خود می کنند، می توانند راه رسیدن به اج موفقیت در کسب و کار را با بهتر انجام دادن فرآیندهای خود هموار سازند. برون سپاری را می توان یکی از ابزارهای کلیدی تحقق باز مهندسی عقلایی و اثر بخش تلقی کرد.

[1]- HP (Hewlen –Packard)

1-اضافه کردن یک وظیـفه و بخش جدیـد به ساختار قبلی یک سازمان، تبعات فراوان داشته و مستلزم انجام کارهای زیادی از جمله تعریف روابط آن با سایر بخش ها و ... است.

[3]- increased outputs

[4]- free up cash or infuse cash

2-نتیجه: افزایش توانایی شرکت در مدیریت کارآمدتر بر هزینه ها

[6]- individual

مقاله ها و پایان نامه ها

نمونه هایی از کاره های سایت انجام میدم :

من میتونم برای وب سایت شما پست و مطلب تولید کنم، به شکلی که با اصول سئو مطابقت داشته باشه

من میتونم فالوور 100% تضمینی ایرانی و فعال اینستاگرام بدون نیاز به پسورد بهتون بدم

من میتونم 1000 ممبر تلگرام بیارم تضمین ریزش تا سه روز، تخفیف تا یکشنبه فقط 9 ت

من میتونم راه و چاه کار آفرینی موفق رو به شما یاد بدم ! من میتونم کسب درآمد از تلگرام و اینستاگرام بدون سرمایه رو بهت یاد بدم

من میتونم مشاور حرفه ای کسب و کار آنلاین شما باشم. مشاوره ایجاد و بهبود کسب و کار آنلاین

 

من میتونم راز های قدرتمند یک مدیر موفق را به شما یاد بدم 

 

من میتونم خدمت شما درآمدزایی از تخصص را بصورت کاملاً کاربردی آموزش بدهم

 

من میتونم برای سایتتون بازدیدکننده بیارم و اونهارو رو به خریدار و مشتری تبدیل کنم.

 

من میتونم 23 قسمت ویدئوی آموزش سئو سایت با زیر نویس فارسی به شما ارائه بدم

 

من میتونم با تصویر به شما یاد بدم که خیلی راحت پنجاه ممبر فیک به کانالتون اضافه کنید +هدیه

 

من میتونم واسه ایجاد یه کسب و کار نو و متفاوت اینترنتی بهتون ایده و بیزنس پلن ارائه بدم.

 

من میتونم به شما روش ساخت بی نهایت شماره مجازی و کسب درآمد از این شماره ها به شما یاد بدم

 

من میتونم تبلیغ عالی با هزینه خیلی پایین توی پیج 260k فالووری اینستاگرامم انجام بدم.

 

من میتونم در اینستاگرام فالوور ایرانی و خارجی بدون نیاز به پسورد و سرعت بالا بفرستم.

 

من میتونم لایک اینستاگرام 100% ایرانی به هر تعداد بهتون بدم

 

 

من میتونم تیزر موشن گرافیک و تبلیغاتی بسازم

 

من میتونم بگم چجوری روزانه 30000 بازدید به یک سایت بفرستید

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

دستگاه لیزر دایود : رفع موهای زائد بدن

دستگاه لیزر دایود درباره دستگاه لیزر دایود : از گذشته تا به امروز انسانها همواره از تمیزی لذت برده و آراستگی و بوی خوش حتی در زمان پیامبر(ص) هم از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

چگونه کتاب بنویسم چگونه نویسنده شوم

عرضه جهانی فیلم در قالب DVDشرکت معظم آمازون فیلم شما را با موضوعات مختلف در قالب DVD و در صورت تمایل به همراه امکان خرید یا اجاره الکترونیک آن (دانلود فایل) در دسترس همگان قرار می دهد. درضمن با ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

3-5-2- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ

این مقیاس را کسیدی و لانگ (1996)، طی دو مرحله ساخته اند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]