2 3 7 دسته‌بندی نشده  2 3 7 دسته‌بندی نشده  2 3 7 دسته‌بندی نشده  2 3 7 دسته‌بندی نشده  2 3 7 دسته‌بندی نشده  2 3 7 دسته‌بندی نشده  2 3 7 دسته‌بندی نشده

FREQUENCIES VARIABLES=Tarikh Adabeiat

     777777  

  /NTILES=4

  /NTILES=10

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT

  /BARCHART FREQ

  /ORDER=ANALYSIS.

Statistics

Tarikh Adabeiat

N Valid 40 40

Missing 0 0

Mean 94.9750 85.7500

Std. Error of Mean 9.57477 9.78203

Median 96.0000 75.0000

Mode 144.00 24.00

Std. Deviation 6.05562E1 6.18670E1

Variance 3.667E3 3.828E3

Skewness .172 .456

Std. Error of Skewness .374 .374

Kurtosis -1.278 -1.095

Std. Error of Kurtosis .733 .733

Range 189.00 189.00

Minimum 11.00 11.00

Maximum 200.00 200.00

Sum 3799.00 3430.00

Percentiles 10 12.3000 11.0000

20 27.0000 24.0000

25 39.0000 24.0000

30 56.0000 39.0000

40 56.0000 56.0000

50 96.0000 75.0000

60 1.1900E2 96.0000

70 1.4400E2 1.1900E2

75 1.4400E2 1.4400E2

80 1.4400E2 1.4400E2

90 1.7100E2 1.7640E2

Tarikh

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 11 4 10.0 10.0 10.0

24 4 10.0 10.0 20.0

39 3 7.5 7.5 27.5

56 6 15.0 15.0 42.5

75 2 5.0 5.0 47.5

96 3 7.5 7.5 55.0

119 4 10.0 10.0 65.0

  55555555555

144 7 17.5 17.5 82.5

171 4 10.0 10.0 92.5

200 3 7.5 7.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

Adabeiat

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 11 5 12.5 12.5 12.5

24 6 15.0 15.0 27.5

39 4 10.0 10.0 37.5

56 3 7.5 7.5 45.0

75 4 10.0 10.0 55.0

96 4 10.0 10.0 65.0

119 3 7.5 7.5 72.5

144 4 10.0 10.0 82.5

171 3 7.5 7.5 90.0

177 1 2.5 2.5 92.5

200 3 7.5 7.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Tarikh 40 11.00 200.00 94.9750 60.55618

Adabeiat 40 11.00 200.00 85.7500 61.86700

Valid N (listwise) 40

Correlations

Tarikh Adabeiat

Tarikh Pearson Correlation 1 .968**

Sig. (2-tailed) .000

N 40 40

Adabeiat Pearson Correlation .968**
1

Sig. (2-tailed) .000

   66666b6666666666

N 40 40


2 3 7 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (15943)

اخلاق زیست محیطی(1) نویسنده : روبرت الیوت   55555555555 مترجم : مرضیه سلیمانی اخلاق زیست محیطی چیست؟       777777   پارک ملی کاکادو(2)، در منطقه حفاظت شده شمال استرالیا، شامل بیشه‌زارهای تنومند، باتلاق‌ها ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15940)

  55555555555 • تعریف مشارکت از دیدگاه سازمان ملل متحد: مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از این امتیاز محروم بوده ‏اند.   ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15937)

• تعریف مشارکت     66666b6666666666 از دیدگاه سازمان ملل متحد: مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از این امتیاز محروم بوده ‏اند. ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]