دسته‌بندی نشده

     777777  
دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده

• تعریف مشارکت

   66666b6666666666

از دیدگاه سازمان ملل متحد:

مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از این امتیاز محروم بوده ‏اند.

از دید گاه ناجا :

کوشش همه جانبه و همکارى آحاد مردم، سازمان هاى دولتی، تشکلهاى غیر دولتى با پلیس در راستاى استوارى نظم و امنیت پایدار.

• اهداف مشارکت

 1. ایجاد سهولت در اجراى مأموریتهاى ناجا. 2. بهره ‏مندى و بکارگیرى توانمندى هاى موجود در جامعه اعم از سازمانهاى دولتی، تشکلهاى غیر دولتى و مردم در اجراى ماموریتهاى ناجا. 3. جلب حمایت عمومى از مأموریتهاى ناجا.

 4. آگاه ‏سازى و ایجاد حساسیت در اقشار اجتماعى نسبت به رشد ناهنجاریها و ضرورت مشارکت همگانى براى مقابله و پیشگیرى از آن.

 5. آموزش همگانى به سطوح مختلف جامعه در رابطه با چگونگى پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى و کاهش جرائم.

 6. اطلاع ‏رسانى پیرامون عملکردهاى مثبت ناجا از طریق جلب مشارکت مطبوعات، رسانه ‏هاى گروهى صدا و سیما.

 7. آگاهى از نیازها، انتظارات و توقعات متقابل پلیس وجامعه از طریق برگزارى جلسات و تعامل با مردم و بهره ‏بردارى از نتایج پلیس 110 و آمار استانها.

 8. پیش ‏بینی، طراحى و ایجاد مکانیزم هاى خودکنترلى در امنیت (شب‏ گرد، پلیس محلات، پلیس دانش ‏آموزان).

 9. تغییرات ساختارى و کارکردى بر اساس مقتضیات جامعه (مرکز مشاوره ناجا، مرکز اطلاع ‏رسانى ناجا، مرکز سینمایى ناجا، دفتر نظارت همگانی).

 10. نهادینه ‏سازى احترام به حقوق اجتماعى و رعایت قوانین موضوعه از طریق اجراى طرحهاى سالم ‏سازى با مشارکت آحاد جامعه.

11. درونى ‏سازى هنجارها و ارزشهاى جامعه با مشارکت نهادهاى خانواده، مدرسه و نهادهاى مذهبی، فرهنگی، هنرى و… که در آمادگى فرزندان و کسب مهارت‏هاى لازم براى زندگى در جامعه نقش اساسى دارند و می‏توان از طریق آنان بسیارى از مفاهیم و مطالب را در کودکان درونى و نهادینه ساخت.

 12. همگرایى میان اقشار و گروه هاى اجتماعى در ارتباط با پالوده ساختن فرهنگ جامعه از ضد ارزشها و پارازیتهاى فرهنگى و فرهنگهاى مهاجم و مخرب با بهره‏ گیرى از توانمندیهاى موجود در بستر جامعه.

 13. مشارکت با نهادهاى خانواده و مدرسه بعنوان عاملان اصلى جامعه‏ پذیرى در تربیت نسلهاى آینده بر اساس هنجارها و ارزشهاى مورد پذیرش جامعه. 14. واگذارى بخشهایى از مأموریت و حفظ نظم و امنیت به افراد، گروه ها، سازمان ها و تشکلهاى مشارکت‏ جو.

ناجا در جهت تامین اهداف مذکور ضمن تعامل دوسویه با گروه‏هاى مختلف جامعه طرحهاى مشارکتى مختلفى را شناسایی، تدوین و اجرا نموده است که ذیلا طرح‏هاى سالم‏سازى مشارکتى و اقدامات مشارکتى بعمل آمده بر اساس حوزه تعامل و مشارکت ارایه می‏گردند :

  مشارکت پلیس و سازمانهاى دولتی

  مشارکت پلیس و تشکلهاى غیردولتی

  مشارکت پلیس و اقشار مردمى

  طرح‏ هاى سالم ‏سازى
* فلسفه ارائه خدمات مشاوره و مددکاری  در ناجا
*   وظایف

*    اهم اقدامات و عملکرد اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی از بدو تأسیس تا پایان شش ماه اول سال 1382

*     انواع خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره ناجا 

*     آمار عملکرد 

*     چارت سازمانی

 

ماموریت اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی 

شناخت عوامل و متغیرهای مؤثر در کیفیت زندگی مانند بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی با حساس سازی و آگاه سازی جامعه به منظور افزایش توانایی‏های مقابله‏ای، ایجاد فرهنگ مشاوره در بحرانهای زندگی و استقرار نظام خدمات‌رسانی جامعه شبکه‌ای سطح‌بندی شده، سازماندهی و اصلاح ساختار مدیریتی در کاهش عوامل جرم‌زا در جامعه. 

فلسفه وجودی مراکز مشاوره در ناجا 

      مراکز مشاوره در معاونت اجتماعی ناجا در راستای نگرش جامعه محوری پلیس و لزوم افزایش ارتباط صمیمانه و همدلی پلیس و مردم برای پیشگیری از بروز جرائم و نابهنجاریهای اجتماعی با بررسی کارشناسی به دستور فرماندهی محترم ناجا همزمان با میلاد مولی ‏الموحدین علی (ع) و مقارن با هفته ناجا با هدف ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی و اعتماد‏آمیز پلیس با مردم، شناسایی ریشه‏ ها  و زمینه ‏های رفتارهای نابهنجار و بزهکاریها، تلاش در جهت از بین بردن ریشه‏ های مشکلات اجتماعی و پیشگیری از آنها، آگاه سازی جامعه به منظور افزایش تواناییهای مقابله‏ای و ایجاد فرهنگ مشاوره در بحرانهای زندگی در سال 79 راه‏اندازی گردید.

 طرح توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی در استانها با توجه به اخذ نتایج مثبت در سال 82 نیز ادامه خواهد یافت بطور کلی بایستی خاطر نشان ساخت وجود این اداره کل بیانگر استعداد تحول در نیروی انتظامی منطبق با تحول و شرایط اجتماعی است.

وظایف اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی 

 1-تعیین معیار و شاخصهای لازم برای تأسیس و تأمین امکانات ( نیروی انسانی و تجهیزات) و توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها و پاسگاهها.

2- راه‌اندازی و توسعه مراکز مشاوره و واحدهای مددکاری اجتماعی و صدای مشاوره در سراسر کشور متناسب با نیاز فرماندهی انتظامی استانها.

3- ارزیابی و تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین و کارشناسان  مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتریها و پاسگاهها و نظارت بر عملکرد آنها.

4-  برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور مهارت‌افزایی حرفه‌ای کارشناسان، مشاوران، مددکاران و سایر منابع انسانی متخصص در مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی بر اساس نیاز‌سنجی آموزشی و مأموریت‌های محوله.

5- تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در بروز رفتارهای ناهنجار در زمینه‌های آسیبهای فردی، گروهی و خانوادگی که امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می‏اندازد بر اساس مشکلات و یافته‏های آمار مراجعان به دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی (با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی)

6- ایجاد هماهنگی و تعامل با انجمنهای علمی تخصصی از جمله روانشناسی، مددکاری، جامعه‌شناسی به منظور دستیابی به آخرین فن‌آوری‌های علمی در زمینه پیشگیری و درمان آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر.

7- برگزاری و شرکت در نشستهای علمی- تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفکری در بالا بردن سلامت روانی جامعه.

8- بررسیهای علمی برای بهبود فرآیند و روشهای مؤثر خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری اجتماعی.

9- ارائه توصیه‌های بهداشت روانی برای آحاد جامعه در قالب تألیف متون، نشریات آموزشی،بروشورها، ویژه‌نامه‏ ها در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.

10- تعیین رفتارهای آسیب‌زای غالب و حاکم بر یک منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مراجعان و انعکاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه ( با هماهنگی اداره کل مطالعات).

11- نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در مراکز مشاوره و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی تحت پوشش.

12- جمع‌آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

13- تهیه و تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعملهای لازم در راستای هدایت و راهنمایی مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتریها و پاسگاهها.

14-بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت‏های اداره کل مشاوره و مددکاری و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

 

اهم اقدامات و عملکرد اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی از بدو تأسیس تا پایان شش ماه اول 1382 

1-  تأسیس 74 دفتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای تهران بزرگ.

2-  تأسیس 222 دفتر مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتریهای 28 استان کشور.

3-  تأسیس 15 مرکز مشاوره در تهران بزرگ و 30 مرکز مشاوره در سایر استانهای کشور که جمعاً 45 مرکز مشاوره در سطح کشور می‌باشد.

4-  انتشار فصلنامه علمی آموزشی با عنوان «آرامش» به تعداد 7 شماره.

5-  انتشار ماهنامه آموزشی « سخن مشاور » در قالب تک‏برگی به تعداد 6 شماره.

6-  تهیه و توزیع بروشورهای تبلیغی و آگاهسازی عمومی با موضوعات :

الف – اعتیاد و پیامدهای آن

ب- رفتار قاطعانه « نه گفتن »

ج- پنج مهارت ارتباطی نوین .

د- نکات اساسی برای روابط خانوادگی سالمتر .

هـ- 20 توصیه پلیس مشاور برای پیشگیری از جعل چک.

و- اثرات منفی طلاق بر کودکان و راههای مقابله با آن

ز- بروشور معرفی اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی و انواع خدمات ارائه شده توسط مراکز مشاوره.

7- تهیه و توزیع کتابچه‏ هایی با موضوعات :

الف – کودک آزاری

ب- اعتیاد و راهکار های مؤثر در پیشگیری از آن . 

8.  تدوین مقالات علمی با موضوعات آموزشی و تخصصی در راستای اهداف مراکز مشاوره در اداره کل مشاوره و ارائه در همایشهای مختلف علمی و دانشگاهها و نهادها و مؤسسات علمی و پژوهشی 46 مورد.

9.   تهیه پلاتهای آموزشی با موضوعات پلیس مشاور و اعتماد عمومی، جوانان و ازدواج ، خانواده و فرزندان.

10. شرکت در نمایشگاههای مختلف و ارائه خدمات مشاوره‏ای ، توزیع بروشور ، کتابچه ، بروشور در بین مردم از جمله :

الف – نمایشگاه هفته ناجا .

ب- شرکت در نمایشگاه بهداری کل ناجا در روز پرستار در سه پایانه غرب ، شرق، جنوب و فرهنگسرای اشراق.

ج- شرکت در نمایشگاه هفته مبارزه با مواد مخدر در فرهنگسرای بانوان ، خاوران و چاپ و توزیع یک فصلنامه ویژه با موضوع مواد مخدر در قالب 7 مقاله علمی و توزیع آن در بین مردم.

د- شرکت در نمایشگاه یک ماهه قرارگاه عملیاتی مرصاد در مشهد.

هـ – شرکت در نمایشگاه مختلف از جمله هفته سلامت، چالشها و چشم‏اندازهای توسعه  برنامه 5 ساله چهارم ، جشنواره تجارب اولیا و مربیان .

11.  ایجاد تعامل و ارتباط دوجانبه بین اداره کل مشاوره با مراکز مختلف علمی و دانشگاهها و عقد تفاهم نامه همکاری جهت سازماندهی مشارکتی مرکز مشاوره ، همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی برای مشاوران و مددکاران اجتماعی ، مقابله هرچه بهتر و مؤثر با آسیبها از جمله دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبائی ، سازمان ملی جوانان و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی.

12.   برقراری ارتباط با دانشگاه علامه طباطبائی و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از اساتید آن دانشگاه در مراسمهای مختلف جهت سخنرانی.

13.  برقراری ارتباط با دانشگاه علوم بهزیستی و عقد تفاهم نامه همکاری و برگزاری سه دوره دو روزه کارگاه آموزشی برای مددکاران اجتماعی کلانتریهای سراسر کشور در خرداد ماه 82.

  55555555555

14.  ارتباط با انجمن روانشناسی و انجمن مددکاری  و همکاری با آن انجمنها در موضوعات مربوط به روانشناسی و مددکاری بمنظور دست یابی به آخرین یافته‏ های علمی در زمینه پیشگیری و درمان آسیبها  و ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهکارهای  عینی و مؤثر در این مورد.

 

انواع خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره ناجا 

 مشاوره انتظامی

 بخش مشاوره انتظامی مجموعه‏ای از خدمات مربوط به مشاوره نظام وظیفه عمومی، امور حقوقی، استخدام در ناجا ، مواد مخدر ‌( پیشگیری از اعتیاد ، ترک مواد زیانبار و 000 ) صدور گذرنامه، راهنمایی و رانندگی و سایر امور انتظامی را در اختیار مراجعان می‏گذارد.

مشاوره روانشناختی

در این بخش در زمینه روان درمانی، خانواده درمانی، مشاوره فردی و گروهی و مشاوره در زمینه تحصیلی، ازدواج و شغلی به مراجعان خدمات ارائه می‏شود.

مددکاری اجتماعی مستقر در مراکز مشاوره

 این بخش در خصوص ارجاع مددجویان خاص به مراکز تخصصی‏تر و نهادهای حمایتی و توانبخشی و نیز انجام بررسیهای خدماتی ویژه از قبیل بازدید از منازل، تدابیر و پیگیری وضعیت موارد مشاوره‏ای و مراجعان فعالیت می‏نماید.        

روان‌سنجی

واحد روان‌سنجی در مراکز مشاوره به انجام خدمات روان‌سنجی فردی در موارد هوش، شخصیت، استعداد، رغبت و پیشرفت تحصیلی می‌پردازد.      

دفاتر مددکاری اجتماعی مستقر در کلانتری‌ها

برابر تدابیر فرماندهی محترم ناجا راه ‏اندازی دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای کشور ما مأموریت جدید، با اهداف تقویت نقش حمایتی ناجا در جامعه ، کاهش حجم پرونده‏های ارجاعی به مراجع قضایی، ایجاد فراغت خاطر بیشتر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی‏تر، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه می‏باشد .وظیفه این قسمت در کلانتریها کمک به افرادی است که توسط دایره قضایی به دایره مشاوره و مددکاری کلانتری ارجاع می‏گردد. مددکاران اجتماعی در کلانتری‏ها فقط مداخله کنندگان در امور اختلاف خانوادگی و ارائه کنندگان خدمات مددکاری در این مورد خاص محسوب می‏شوند.

 چنانچه در تعریف مددکار اجتماعی آمده است «مددکاری یک خدمت حرفه‏ای است که بر اساس دانش و مهارتهای ویژه بنا شده و هدف آن کمک به افراد گروهها و جامعه است تا بتوانند با کارآیی بیشتری با مشکلاتی که در انجام کار و وظایف اجتماعی خود روبرو می‏شوند مقابله کنند و درنتیجه با استقبال و رضایت خاطر مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود را به درستی انجام دهند›› کمک به افرادی که دارای مشکلات خانوادگی هستند و به کلانتری رجوع کرده اند به عنوان اصلی‏ترین وظیفه مددکار اجتماعی در کلانتری است یعنی مددکاران در کلانتریها تمامی توان علمی و حرفه‏ای خویش را به کار می‏گیرند تا از حریم و قداست جایگاه خانواده دفاع کنند و در ارائه راه حل اختلافات خانوادگی نهایت تلاش را داشته باشند.

عملکرد مراکز مشاوره تحت پوشش اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی به تفکیک نوع خدمات از بدو تأسیس تا آخر شش ماهه اول سال 1382
آمار
مشاوره روانشناختی
مشاوره انتظامی
مددکاری اجتماعی
روان‌سنجی
جمع کل

فراوانی
57379
24826
8855
2092
93152

 

 

علل مراجعه مردم به دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی مستقر در کلانتریها به تفکیک نوع خدمات از بدو تأسیس تا آخر شش ماهه اول سال 1382

 

 
آمار کل مراجعان به دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی کشور
علت مراجعه

دعوای خانوادگی
حقوقی
نزاع
سایر موارد
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

28291
40/66
10685
15/35
15486
22/22
15143
21/76
69587
100

 

نتیجه بررسی دوایر  مشاوره و مددکاری اجتماعی اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی مستقر در کلانتریها از بدو تأسیس تا آخر شش ماهه اول سال 1382

 

آمار کل مراجعان
علت مراجعه

مصالحه
ارجاع به مراجع قضائی
ارجاع به مراکز مشاوره
در دست اقدام
جمع

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

43/48
62/01
17845
25/64
2255
3/24
6339
9/11
69587
100

توزیع فراوانی تعداد مراجعان به مراکز مشاوره تحت پوشش اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی به تفکیک جنسیت  از بدو تأسیس تا آخر شش ماهه اول سال
آمار
مونث
مذکر
جمع کل

فراوانی
33638
51735
85373

درصد
4/39
60/59
100

 

 

توزیع فراوانی تعداد مراجعان به مشاوره روان شناختی مراکز مشاوره کشور به تفکیک نوع خدمات ارائه شده و علت مراجعه از بدو تأسیس تا آخر شش ماهه اول سال 1382
نوع مشکل تعداد مراجعین
خانوادگی
جنسی
روانی
تحصیلی
تربیتی بین فردی
اقتصادی
اجتماعی
ازدواج
سایر موارد
جمع کل

فراوانی
26439
1048
7031
3653
6473
1453
4745
4840
1697
57379

درصد
7/47
1/82
12/25
6/36
11/28
2/53
8/26
8/43
2/95
100

توزیع فراوانی تعداد مراجعان به مشاوره انتظامی اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی به تفکیک نوع مشاوره از بدو تأسیس تا شش ماهه اول سال 1382

 
نوع مشاوره
مواد مخدر
نظام وظیفه
راهور
حقوقی
گذرنامه
استخدام در ناجا
سایر موارد
جمع کل

فراوانی
4347
4899
168
13122
157
1590
543
24826

درصد
17/5
19/73
0/67
52/85
0/63
6/4
2/18
100

 

اداره نظارت و توسعه

 شرح وظایف

 

1-تعیین معیارها و شاخصهای لازم برای تأسیس و تأمین امکانات ( نیروی انسانی و تجهیزات) و توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها و پاسگاهها.

2-راه‌اندازی و توسعه مراکز مشاوره و واحدهای مددکاری اجتماعی و صدای مشاوره در سراسر کشور متناسب با نیاز فرماندهی انتظامی استانها.

3-ایجاد هماهنگی و تعامل با انجمنهای علمی تخصصی از جمله روانشناسی، مددکاری، جامعه‌شناسی و... به منظور دستیابی به آخرین فن‌آوری‌های علمی در زمینه پیشگیری و درمان آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر.

4-برگزاری نشستهای علمی- تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفکری در بالا بردن سلامت روانی جامعه.

5-نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در مراکز مشاوره و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی تحت پوشش.

 اداره پژوهش و آموزش

شرح وظایف

 

1-برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور مهارت‌افزایی حرفه‌ای کارشناسان، مشاوران، مددکاران  و سایر منابع انسانی متخصص در مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی بر اساس نیاز‌سنجی آموزشی و مأموریت‌های محوله.

2- برگزاری و شرکت در نشستهای علمی- تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفکری در بالا بردن سلامت روانی جامعه.

3- ارائه توصیه‌های بهداشت روانی برای آحاد جامعه در قالب تألیف متون، نشریات آموزشی،بروشورها، ویژه‌نامه‏ها و000 در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.

4- جمع‌آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

5- بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت‏های اداره کل مشاوره و مددکاری و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

 اداره امور مراکز مشاوره

شرح وظایف

 1-ارزیابی و تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین و کارشناسان مراکز مشاوره و نظارت بر عملکرد آنها.

2- تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در بروز رفتارهای ناهنجار در زمینه‌های آسیبهای فردی، گروهی و خانوادگی که امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می‏اندازد بر اساس مشکلات و یافته‏های آمار مراجعان به مراکز  مشاوره (با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی).

3- بررسیهای علمی برای بهبود فرآیند و روشهای مؤثر خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری اجتماعی.

4- ارائه توصیه‌های بهداشت روانی برای آحاد جامعه در قالب تألیف متون، نشریات آموزشی،بروشورها، ویژه‌نامه‏ها و000 در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.

5- تعیین رفتارهای آسیب‌زای غالب و حاکم بر یک منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مراجعان و انعکاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه ( با هماهنگی اداره کل مطالعات).

6- نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در مراکز مشاوره  تحت پوشش.

7- جمع‌آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار مراکز مشاوره سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

8- تهیه و تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعملهای لازم در راستای هدایت و راهنمایی مراکز مشاوره.

9- بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت‏های اداره کل مشاوره و مددکاری و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

  اداره مددکاری اجتماعی

شرح وظایف

1.ارزیابی و تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین و کارشناسان  دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتریها و پاسگاهها و نظارت بر عملکرد آنها.

2.تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در بروز رفتارهای ناهنجار در زمینه‌های آسیبهای فردی، گروهی و خانوادگی که امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می‏اندازد بر اساس مشکلات و یافته‏های آمار مراجعان به دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی (با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی).

3.  بررسیهای عnلمی برای بهبود فرآیند و روشهای مؤثر خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری اجتماعی.

4.  ارائه توصیه‌های بهداشت روانی برای آحاد جامعه در قالب تألیف متون، نشریات آموزشی،بروشورها، ویژه‌نامه‏ها و000 در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.

5. تعیین رفتارهای آسیب‌زای غالب و حاکم بر یک منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مراجعان و انعکاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه ( با هماهنگی اداره کل مطالعات).

6.  نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی تحت پوشش.

7.  جمع‌آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

8. تهیه و تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعملهای لازم در راستای هدایت و راهنمایی دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتریها و پاسگاهها.

9. بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت‏های اداره کل مشاوره و مددکاری و انعکاس آن به مبادی ذیربط.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (15943)

اخلاق زیست محیطی(1) نویسنده : روبرت الیوت   55555555555 مترجم : مرضیه سلیمانی اخلاق زیست محیطی چیست؟ پارک ملی کاکادو(2)، در منطقه حفاظت شده شمال استرالیا، شامل بیشه‌زارهای تنومند، باتلاق‌ها و آبراهه‌هایی است که گونه‌ای ادامه مطلب…

2

2 (15941)

FREQUENCIES VARIABLES=Tarikh Adabeiat   /NTILES=4   /NTILES=10     66666b6666666666   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /BARCHART FREQ   /ORDER=ANALYSIS. Statistics Tarikh Adabeiat N Valid 40 40 Missing 0 0 Mean 94.9750 85.7500 Std. Error of Mean 9.57477 9.78203 Median 96.0000 75.0000 Mode 144.00 24.00 Std. ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15937)

    66666b6666666666 • تعریف مشارکت از دیدگاه سازمان ملل متحد:       777777   مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]