دسته‌بندی نشده

بخش اول : تعاریف و مفاهیم کارآفرینی

     777777  

این بخش شامل چهار فصل می باشد.

  55555555555

در فصل اول با عنوان تعاریف و ویژگیهای کارآفرین/ کارآفرینی ، ابتدا تعاریف کارآفرین و کار آفرینی از محققین و صاحبنظران مختلف آورده شده است. سپس در قسمت بعد انواع کارآفرینی شامل کارآفرین مستقل ، کارآفرین سازمانی و کارآفرینی سازمانی و همچنین مدل های کارآفرینی سازمانی توضیح داده شده است. در قسمت آخر در مورد صفات و ویژگیهای شخصی کارآفرین بحث شده است.

   66666b6666666666

در فصل دوم با نام خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی ، ابتدا خلاقیت، ویژگیهای افراد خلاق، خلاقیت از دیدگاه سازمانی و تکنیکهای خلق و ایجاد ایده تشریح شده است. پس از آن تعریف نوآوری، اصول نوآوری و ارتباط آن با خلاقیت مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدای این قسمت ارتباط بین نوآوری و کارآفرینی و منابع نو آوری در کار آفرینی در دو دسته منابع داخل شرکت و منابع خارج از شرکت ارائه گردیده است.

در فصل سوم با عنوان کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ابتدا نقش ICT و اینترنت بر کارآفرینی و نظریه شبکه های اجتماعی در رابطه با کارآفرینی تشریح شده است. در قسمت بعد ویژگی های موثر فن آوری اطلاعات در کارآفرینی از قبیل افزایش سرعت، ایجاد امکان کار تمام وقت و ... مورد بحث قرارگرفته است. در انتهای این فصل وضعیت فعلی و آینده بازار کار فن آوری اطلاعات ارائه گردیده است.

در فصل چهارم با نام کارآفرینی و توسعه ، در ابتدا نقش کارآفرینی در توسعه و رشد اقتصادی و بطور کلی پیامدهای کارآفرینی تشریح شده است. در ادامه در قسمت بعدی بررسی کارآفرینی بعنوان پایه های شکل گیری اقتصاد نوین و مولفه های آن مورد بحث قرار گرفته است. در انتهای این فصل مهمترین اثر کارآفرینی یعنی ایجاد اشتغال و تغییر فرهنگ " ایجاد کار" ارائه گردیده است.

1- تعاریف و ویژگیهای کارآفرین/ کارآفرینی

در این فصل ابتدا تعاریف کارآفرین و کار آفرینی از محققین و صاحبنظران مختلف آورده شده است. سپس در قسمت بعد انواع کارآفرینی شامل کارآفرین مستقل ، کارآفرین سازمانی و کارآفرینی سازمانی و همچنین مدل های کارآفرینی سازمانی توضیح داده شده است. در قسمت آخر در مورد صفات و ویژگیهای شخصی کارآفرین بحث شده است.

تعاریف کارآفرین/ کارآفرینی

کارآفرین

واژه کارآفرین از کلمهEntrepreneur (به معنای متعهد شدن) مشتق شده که در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبان‌ها راه یافته ‌است. انگلیسی‌ها ، بنابـر تعریف واژنامه وبستر ، سه اصطلاح با نام‌های ماجراجو، متعهد و کارفرما را در مورد کارآفرین به کار می‌بردند. از نظر آنها، کارآفرین کسی است که متعهد می‌شود مخاطره‌های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. در واقع کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد. این نوآوری می‌تواند در ارائه یک محصول یا یک خدمت جدید، در طراحی یک فرآیند نوین و یا نوآوری در رضایت مشتری و... باشد.

کارآفرینان در واقع به تغییر به عنوان مقوله تعیین کننده می‌نگرند، آنها ارزش‌ها را تغییر می‌دهند و ماهیت آنها را دچار تحول می‌کنند. آنان برای تحقق این ایده، قدرت ریسک‌پذیری خود را به کار می‌گیرند. به درستی تصمیم‌گیری می‌کنند و از این رو هر کس به درستی اتخاذ تصمیم نماید به نوعی کارآفرین تلقی می‌شود.

«جفری تیمونز» معتقد است که کارآفرین فردی است که باعث خلق بینشی ارزشمند از هیچ می‌شود.

ریچارد کانتیلون Richard Cantillon 1730 که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک‌پذیر می‌داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می‌کند و با قیمت نامعلوم می‌فروشد. از نظر وی کارآفرِین فردی است که ابزارتولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند . کارآفرین درهنگام خرید از قیمت نهائی محصولات اطلاع ندارد . وی عمده فروشان را بعنوان اصلی ترین گروه کارآفرینان محسوب می نمود .

یکی دیگر از تعاریف کامل و جامع توسط شومپیتر (( Josep Schumpeter 1934 ارائه شده است. از نظر «شومیتر» کارآفرین نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی است. وی مشخصه کارآفرین را نوآوری می‌داند و فرایند کارآفرینی را “تخریب خلاق“ (Creative Destruction) می نامد . بعبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید و یا ابداع روشهای نوین در انجام کارهای جاری است . روش نوین همان “ تخریب خلاق “ می باشد. وی در کتاب خود با عنوان «ئئوری توسعه اقتصادی» بین مفهوم واژه نوآوری و اختراع تفاوت قائل شده است و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجاد یک محصول یا خدمت تجاری می‌داند. به نظر وی نوآوری عامل اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. بنابراین کارآفرینان مدیران یا مالکانی هستند که با راه اندازی یک واحد تولیدی- تجاری از اختراع بهره‌برداری می‌کنند . از نظر وی نوآوری در هر یک از زمینه های ذیل کارآفرینی محسوب می شود .

ارائه کالای جدید

ارائه روشی جدید در فرایند تولید

گشایش بازاری تازه

ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت

یافتن منابع جدید

تعاریف دیگر عبارتند از :

محمود احمد بور Mahmood Ahmadpour 1999 : کارآفرِین فردی است دارای ایده و فکر جدید و از طریق ایجاد یک کسب و کار ( کسب و کار منزل، کسب و کار مجازی ، کسب و کار مغازه یا شرکت یا سازمان) که توأم با منابع و مخاطره انگیز مالی و اجتماعی است ، محصول یا خدمت جدید به بازار ارایه می نماید.

جان باتیست سی Jean Baptiste Say 1803: کارآفرین فردی است که مسئولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را بر عهده می گیرد . کارآفرینی یعنی ارتقاء بازده منابع از سطحی به سطحی بالاتر .

مک کله لند Mc Clelland 1963 : کارآفرینان نیاز به توفیق بالایی دارند و این نیاز سبب می شود تا آنها موقعیتهای کارآفرینانه را انتخاب کنند . افرادی که نیاز به توفیق بسیار زیادی دارند ؛ دارای ویژگیهای ذیل می باشند :

مسئولیت شخصی برای تصمیم گیری را ترجیح می دهند .

بعنوان تابعی از مهارتها ؛ ریسک پذیری متوسطی دارند .

به نتایج تصمیمات خود علاقمند بوده و به بازخورد فعالیتهای خود حساس می باشند .
فرانک نایت Frank Knight 1921 : کارآفرینان کسانی هستند که در شرایط عدم قطعیت ( uncertainty ) به اتخاذ تصمیم می پردازند و پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز شخصاً می پذیرند .
کاسون Casson 1982 : کارآفرین فردی است که تخصص وی تصمیم گیری عقلایی و منطقی در خصوص ایجاد هماهنگی در منابع کمیاب می باشد . وی داشتن “ توان داوری و قضاوت “ ( ِِArbitration and Judgement ) را عنصری مشترک در تمامی کارآفرینان تشخیص داد .

کارلند Carland 1984 : کارآفرین فردی است که شرکتی را به منظور سود و رشد تاسیس ومدیریت می نماید و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده می کند .

پیتر دراکر Petter Drucker 1985 : کارآفرین فردی است که فعالیت اقتصادی کوچک ؛ جدید و متعلق به خود را شروع می نماید . او ارزشها را تغییر می دهد و ماهیت آنها را دچار تحول می نماید . کارآفرینان برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارند ؛ اما هیچگاه سرمایه گذار نیستند . آنها ریسک می پذیرند . البته ریسکی که لازمه هر فعالیت اقتصادی است .

فرد فری Fred Fry 1993 : کارآفرین فردی است که در وهله اول مسئول جمع آوری منابع لازم برای یک فعالیت است. بنابراین کارآفرین فردی است که منابع لازم رابرای ایجاد و رشد یک فعالیت جمع آوری می نماید و توجه اصلی وی بر توسعه محصولات و خدمات جدید است . یعنی فردی که یک فعالیت پر ریسک را آغاز می نماید و از طریق ابزارهای نوآوری آن را بهبود می بخشد .

کرچهوف kirchhoff 1994 : کارآفرینان کسانی هستند که شرکتهای جدید را که سبب ایجاد و رونق گرفتن مشاغل جدید می شوند را شکل می دهند .

با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص می‌توان گفت کارآفرین کسی است که:

کار و شغل ایجاد کند.

خود اشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند.

ارزش افزوده ایجاد کند.

محصولات یا خدمات جدید به وجود آورد.

خلاقیت و نوآوری کاربردی داشته باشد.

با خطرپذیری، فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی انجام دهد.

نیازها را شناسایی و آنها را برآورده سازد.

فرصت‌ها را به دستاورد‌ها تبدیل کند.

منابع و امکانات را به سوی هدف هدایت کند.

برای تقاضاهای بالقوه محصول بیافریند (پیش بینی در عرضه و تقاضا).

ایده خلاق را به ثروت تبدیل کند.

کارآفرینی

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری‌های اقتصادی و توسط اقتصاد دانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوری‌های سایر رشته‌های علوم گردیده است.

کارآفرینی فرآیندی که بتواند با استفاده از خلاقیت، چیز نویی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری همراهان بوجود آورد کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نیست. سازمانی هم می‌تواند باشد حتی شرکت‌های بزرگ اعم از دولتی و خصوصی هم می‌توانند به کارآفرینی دست زنند. امروزه حتی صحبت از دولت کارآفرین به میان آمده است.

به عقیده «ارتورکول» کارآفرینی عبارت است از فعالیت هدفمند که شامل یک سری تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افراد برای ایجاد، توسعه یا حفظ واحد اقتصادی است. «روبرت نشتات» کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقیب فرصت‌ها، ارضای نیازها از طریق نوآوری و تأسیس یک کسب ‌و ‌کار می‌داند. ازنظر وی کارآفرینی فرایند ایجاد ثروت بیشتر است .

از نظر «پیتر دراکر» کارآفرینی یک رفتارمی باشد و نه یک صفت ویژه در شخصیت فرد کارآفرین. کارآفرینی همانا بکار بردن مفاهیم و تکنیکهای مدیریتی ؛ استانداردسازی محصول ؛ بکارگیری ابزارها و فرایندهای طرحی و بنا نهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار انجام شده می باشد .

تعاریف دیگر عبارتند از :

پنروز : جنبه اصلی کارآفرینی همانا شناسایی وبهره برداری ازایده های فرصت طلبانه برای گسترش شرکتهای کوچکتر می باشد .

استیونسون : کارآفرینی عبارتست از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها

جفری تیمونز : کارآفرینی خلق و ایجاد ارزشمند از هیچ است . کارآفرینی فرایند ایجاد و دستیابی به فرصتها و دنبال نمودن آنها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر در دست داریم .

ویلکن : کارآفرینی بعنوان یک کاتالیست جرقه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد . وی چهار دسته از عوامل اقتصادی ؛ غیر اقتصادی؛ روانشناختی و ترکیب عوامل تولید را برای وقوع فرایند کارآفرینی ضروری می داند .

فری : کارآفرینی به معنای آغاز یا رشد یک سرمایه خیز از طریق مدیریت نوآورانه و مدیریت ریسک پذیری است .

2-1 انواع کارآفرینی و مدل های کارآفرینی سازمانی

در یک نگاه کلی می‌توان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی . اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد؛ آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند.

بحث انواع کارآفرینی بحثی است که پس از وارد شدن کارآفرینی به حوزه مدیریت و سازمان در دهه های 1960 و 1970 مطرح شد. بدین جهت کارآفرینی به سه نوع کارآفرینی مستقل , کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی (شرکتی) تقسیم شده و در هر مورد تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که بیشتر این تحقیقات حول تفاوت های کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی و نیز راههای تسهیل ایجاد و رشد سازمانهای کارآفرین صورت گرفته است. محققینی همچون برگل مان به تشریح چگونگی ایجاد شرکتهای کارآفرینانه فرعی درچارچوب شرکتهای مادر پرداختند و معتقد بودند آنچه که بین تمامی انواع کارآفرینان بطور مشترک می توان یافت انجام یک فعالیت مخاطره آمیز می باشد و هدف از تعلیم فرایند کارآفرینی در سازمانها در واقع اولویت دادن به اقدام به فعالیتهای مخاطره آمیزی, نسبت به برنامه های جاری شرکت می باشد . از اوایل دهه هفتاد محققان صحبتهایی راجع به کارآفرینان سازمانی و مستقل به میان می آورند اما از سال 1985 که پینکات از ترکیب واژه های entrepreneurship و intra واژه intrapreneurship را ابداع کرد، کارآفرینی درون سازمانی رسماً تعریف و به ادبیات کارآفرینی وارد شد.

ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که کارآفرینی در سه زمینه یا قالب ذیل شکل می گیرد:

1- در قالب افراد آزاد غیر وابسته به سازمان ( کارآفرینان شخصی-کارآفرینی مستقل )
Individual entrepreneurs - Independent entrepreneurship

2- در قالب کارکنان سازمان ( کارآفرینان سازمانی - کارآفرینی درون سازمانی )
Intrapreneurs- intrapreneurship( intrapreneuring)

-3 در قالب سازمان ( سازمان کارآفرین - کارآفرینی سازمانی)
Entrepreneurial Organizatron - Coporate entrepreneurship

کارآفرینی مستقل

آنچه در بحث کارآفرینی بیشتر مدنظر بوده و بیشتر به آن پرداخته اند، بحث کارآفرینی مستقل است. کارآفرینی مستقل ( آزاد) فرایندی است که کارآفرین طی میکند تا فعالیت کارآفرینانه ای را بطور آزاد به ثمر رساند. اساساً سه انگیزه اولیه باعث می شود که کارآفرینان برای خودکار کنند که عبارتند از:

نیاز به پیشرفت

علاقه به آزادی و استقلال

احتیاج به رضایت شغلی.
از سوی دیگر پاداشهای حاصل از کارآفرینی مستقل همچون رفاه اقتصادی و اجتماعی و شهرت و نیز شکل گیری بازارهای سرمایه بصورت یک صنعت نوین و تمایل آن به سرمایه گذاری مخاطره آمیز سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته برای تحقق فکرها و اجرای پروژه هایشان به منابع مالی دست پیدا کنند.

کارآفرین سازمانی Intrapreneur

کارآفرین سازمانی کسی که تحت حمایت یک شرکت ، محصولات ، فعالیتها و تکنولوژی جدید را کشف و به بهره داری می رساند

از نظر گات و گینزبرگ 1993 Guth & Ginsberg کارآفرین سازمانی کسی است که در زیر چتر یک شرکت محصولات ؛ فعالیتها و تکنولوژی جدید را کشف و به بهره برداری می رساند .

پینگات Pinchot 1985 این واژه را از ترکیب دو واژه Entrepreneurship & Intracorporate ابداع نمود . کارآفرین سازمانی به فردی گفته می شود که موفقیت او ایجاد سرمایه خیزهای جدید در یک شرکت می باشد . او محصولات،خدمات و فرآیندهای جدید ارائه می کند که شرکت را قادر به رشد و سودآوری می سازد.

از نظر کانتر Kanter افرادی که در سازمانهای بزرگ حیثیت شغلی خود را بر روی نتایج حاصل از نوآوری شرط بندی می نمایند ، کارآفرین های سازمانی هستند.

مایکل ورنر Michael Werner معتقد است افرادی که در محیطهای انگیزشی و حمایتی فعالیت می کنند و کلید اصلی بازاریابی و توسعه و محصول در یک شرکت تاسیس شده می باشند ، کارآفرین های سازمانی هستند.

کارآفرینی سازمانی

فرآیندی است که در ان محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسیس شده ، به ظهـور می رسند.به تعریفــی دیگر : فعالیتهـای کارآفرینانـه فعالیت هایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد.

از نظر وسپر کارآفرینی سازمانی فرایندی است که سبب می شود شرکت نوآورتر شده و نسبت به موقعیتهای بازار سریعتر عکس العمل نشان دهد و از طریق ایجاد حس مالکیت ؛ کارکنان را انگیزش نمایند .

کوراتکو معتقد است که کارآفرینی سازمانی یک فرایند چند بعدی همراه با نیروهای بسیاری است که بطور هماهنگ عمل می نمایند و منجر به اجرای یک اندیشه نوآورانه می شوند .

شول هامر ، تلاشهای نوآورانه را که بطورصحیح ازحمایت منابع وسازمانی در جهت ارائه محصول جدید ؛ رشد وبهبودمحصول و فرایندهای جدید تولید ؛ برخوردار می گردند ، کارآفرینی سازمانی می داند.

از نظر فری کارآفرینی سازمانی همچون کارآفرینی یک فرایند است ؛ فرایندی که اگر قرار باشد تحقق یابد ؛ باید مورد تشویق ؛ تمجید ؛ حمایت و تقدیر قرار گیرد ؛ کارآفرینی سازمانی فرایندی است که از طریق القای فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان تاسیس شده به ارائه نوآوری در محصول و فرایندهامی انجامد .

پینکات می گوید: کارآفرینی درون سازمانی فرایندی است که کارآفرینان سازمانی از طریق آن سبب تغییر می شوند.

کورن وال و پرلمن معتقدند که کارآفرینی درون سازمانی پروسه ای است که از طریق آن محصولات، فرایندها و ایده های جدید در سازمان به اجرا گذاشته می شود و توسعه می یابند. او می افزاید پروسه کارآفرینی درون سازمانی به کلی با پروسه کارآفرینی مستقل فرق دارد و تفاوت در وضعیت محیطی آنها برای هر یک مزیتها و اشکالاتی بوجود می آورد.

اساساً کارآفرینی درون سازمانی و بالطبع کارآفرینان سازمانی، در سازمانهایی که شرایط و بستر سازمانی کامل و مناسبی برای کارآفرینی وجود نداشته باشد مورد تحسین قرار نمی گیرند و خوشایند آنها نیستند. لذا صرفاً وجود تعداد اندکی کارآفرین در سازمان دلیل بر نشانه کارآفرین بودن سازمان نیست. بلکه افزایش تعداد کارآفرینان، رضایتمندی آنان و وجود کارآفرینی گروهی در سازمان، بیانگر پیشرفت و ارتقا سطح کارآفرینی سازمان است. بنابراین نباید چنین تصور کرد که کارآفرینی درون سازمانی تنها در سازمانهای کارآفرین دیده می شود بلکه در سازمانهای سنتی و بروکراتیک(غیرکارآفرین) نیز می تواند اتفاق بیفتد، اما به قدری نادر است که نمی تواند سازمان را در محیط های پیچیده، پویا،رقابتی، و نامطمئن ، موفق و ابقا نماید.

لذا، فرق کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی در این است که کارآفرینی سازمانی شرایط و بستری را در سازمان فراهم می کند که اولاً هر شخص یا گروهی که بخواهد پروسه کارآفرینی درون سازمانی را طی کند بتواند سریع ، راحت و اثربخش آن را به اجرا درآورد و ثانیاً محرک، مشوق و آموزش دهنده افراد برای اجرای فعالیتهای کارآفرینانه باشد. شایان ذکر است که در ادبیات کارآفرینی، در بسیاری از موارد، کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی به یک معنی به کار رفته و مرز شفاف و دقیقی بین آنها ترسیم نشده است، اما هرچه پارادایم کارآفرینی گسترده می شود این مرز و تفاوت بارزتر می گردد.

مدل های کارآفرینی سازمانی

مدل چند بعدی ویلیام گارتنر

وی چهار عنصر فرد ؛ محیط ؛ سازمان و فرایند را در ایجاد یک شرکت نوپا دخیل دانست و آنها را به ترتیب ذیل با یکدیگر مرتبط دانست که این روابط در تصویر ذیل نشان داده شده است ( گارتنر ؛ 1985 )

مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و دیگران

کوراتکو و همکارانش در سال 1993 (( مدل تعاملی کارآفرینی درون سازمانی)) را که براساس سه فاکتور مشخصات سازمانی، مشخصات فردی و حادثه ناگهانی و طی هشت گام انجام می پذیرد را ارائه نمودند که در ذیل به آنها اشاره می شود:

 

مشخصات سازمانی : مشخصات سازمانی عبارتست از حمایت مدیریت ارشد سازمان، استقلال و آزادی در انجام کار، پاداشهای مناسب، وجود فرصت کافی برای انجام فعالیت کارآفرینانه و وجود حد و مرزهای سازمانی.

ویژگیهای فردی: تمایل به مخاطره پذیری و ریسک جویی، تمایل به آزادی عمل و استقلال کاری، نیاز به توفیق، هدفگرایی و داشتن آرمان و نیز مرکز کنترل داخلی.

وقایع تسریع کننده/ حادثه ناگهانی: تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینانه در سازمان در نتیجه تعامل بین سه فاکتور ویژگیهای سازمانی و فردی و نوعی حادثه ناگهانی که موجب ایجاد انگیزه در کارآفرین می گردد، صورت می پذیرد. ترکیبات گوناگونی از این سه عامل میتواند منجر به بروز رفتارهای کارآفرینانه گردد به 3 حالت آن اشاره می شود:

تصمیم به انجام عمل کارآفرینانه: اوج تعامل سه ویژگی ذکرشده قبلی، منجر به تصمیم به انجام عمل کارآفرینانه میگردد.

برنامه ریزی کاری- امکان سنجی: یعنی انجام تمامی مراحل تحقیقات اولیه مورد نیاز برای راه اندازی یک کالا، خدمت یا فرآیند جدید.

قابلیت دسترسی به منابع: توانایی سازمان در سرمایه گذاری و حمایت از راه اندازی واحدهای جدید، برای اجرای موفقیت آمیز برنامه کاری، قابلیت دسترسی به منابع نامیده میشود.

توانایی غلبه بر موانع: در طی فرآیند کارآفرینی موانعی از قبیل: رویه های اجرایی نامناسب، ساختارهای وظیفه ای، خط مشیهای نامطلوب مربوط به حقوق، پاداش و... وجود دارد که مخّل دستیابی به اهداف کارآفرینانه بوده و می بایست توانایی رفع آنها وجود داشته باشد.

اجرای تفکر: نتیجه طی نمودن گامهای قبلی است.

مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی ، منبع : کوراتکو و دیگران 1993

3 -1 ویژگیهای کارآفرین/ کارآفرینی

هر ساله مجله INC ، 500 کارخانه ای را که در آمریکا رشد سریعی داشته اند، معرفی می کند. برای ورود به این لیست 500 تایی هر کارخانه می بایست حداقل 5 سال از عمرش گذشته باشد. 80% کارخانه های انتخابی بین 5 تا 10 سال سابقه دارند چه کسی کارآفرین این کارخانه هاست؟ این کارآفرینان خیلی موفق به خوبی تحصیل کرده اند، حدود 85% از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و 40% آنها بیش از یک نوع مدرک تحصیلی دارند و تنها 15% این افراد مدرک MBA دارند. وقتی که آنها در ابتدا کار خود را شروع کردند اغلب خیلی امیدوار بودند که شغل آنها زنده بماند یا حداکثر به کندی رشد کند، حال بایددید هدف کارآفرینان موفق از شروع کسب وکار تازه چه بوده است؟ وقتی از کارآفرینان موفق در مورد علت تاسیس کارخانه هایشان سوال شود. بیشترین پاسخی که به این سوال داده شد کارکردن آنها برای خودشان و اینکه کنترل زندگی خود را خود برعهده بگیرند، برد 41% بقیه علت ها عبارتند از: ایجاد یک چیز تازه 12% اثبات اینکه آنها می توانند از پس این کار برآیند: احساس اینکه در شغل سابق به آنها بها داده نمی شد (8%) اخراج شدن از شغل قبلی (5%) دلایل متفرقه دیگر (11%) میل به بودن رئیس خود را در بین افراد وقتی که بفهمند به اهداف اقتصادی خود در سازمانهایی بزرگ نمی باشد قوی می شود.

از آنجا که فعالیت کارآفرینان برای رشد اقتصادی خیلی اهمیت دارد. محققان در پی این هستند که بفهمند چه عواملی به موفقیت کارآفرینی کمک می کند. شرایط شغلی یک عامل مهم در موفقیت کارآفرینان موفق نخواهد شد. نتیجه یک تحقیق از 3 آزمایشگاه تحقیقاتی بزرگ شاهد این مدعاست. محققان علاقه مند بودند تفاوت های موجود بین مخترعانی که سرانجام آزمایشگاه را ترک کرده اند در شغل مستقلی برای خود درست کردن و دیگرانی که چنین کاری را انجام ندادند را بیابند. آیا یک چیزی مانند شرایط آزمایشگاه بود که باعث شد برخی از مخترعان آن محیط را ترک کنند؟ یا اینکه این کار به ویژگیهای شخصی افراد مرتبط می شد؟ مطالعه نشان داده است هر دو عامل مهم هستند اما تفاوت در خصوصیات اخلاقی مهمتر از شرایط آزمایشگاه است.

مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان می دهد که کارآفرینانی که موفق شده اند دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده اند. ویژگیهایی از قبیل: صفات بارز شخصی مهارت های تکنیکی و مهارت های .... داشتن حس استقلال طلبی، اعتماد به نفس و از خود گذشتگی و هر چه وجود این صفات در شخصی بیشتر باشد احتمال اینکه کارآفرینی موفقی شود بالاتر می رود.
دیوید مک کللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا که اولین بار "نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی" را مطرح نمود ، معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشور های در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است بنابر عقیده ایشان با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه کاری لازم را در جوامع تقویت نمود ، به گونه ای که شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید. کللند و همکارانش اهم ویژگیهایی را که در مورد کارآفرینان مورد بررسی واقع و تاُیید شده بودند ، جمع آوری نمودند که اهم آنها عبارتند از:

توفیق طلبی : نیاز به توفیق عبارت است ازتمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی . افراد با نیاز به توفیق بالا مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترسی و همچنین نسبت به عملکرد خود ؛ به بازخورد مکرر و منظم زمانی نیاز دارند . این افراد ترجیح می دهند تا شخصاً مسئولیت حل مشکلات ؛ تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی خود بعهده گیرند. ثروتمند شدن انگیزه اصلی کارآفرینان نیست . پول بیشتر یک معیار برای موفقیت آنهاست . آنها بر این عقیده اند که چنانچه موفق شوند ؛ پاداش خودشان را دریافت خواهند کرد . کارآفرینان مالکیت تشکیلات اقتصادی اشان را با کارکنان مهمی که برای موفقیت تشکیلات بسیار حیاتی می باشند ؛ تقسیم می کنند .

تمایل به مخاطره پذیری و تحمل ریسک : تمایل به مخاطره پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که می توانند از طریق تلاشهای شخصی مهار شوند . هنگام در نظر گرفتن هرگونه مخاطره ؛ دو عنصر در ایجاد این مفهوم نقش دارند ؛ یکی سطح درک فرد کارآفرین از مخاطره در آغاز هر فعالیت پرمخاطره و دیگری امکان احتمالی مشهود شکست در صورت ناموفق بودن آن فعالیت است . یک کارآفرین می تواند ریسک ناشی از شکست را پذیرفته و تحمل کند. این ریسک ممکن است مالی یا حیثیتی باشد و یا از دست دادن بسیاری چیزها که مردم عادی در زندگی آنها را داراند، باشد.

کارآفرینان دارای مرکز کنترل درونی هستند : عقیده فرد نسبت به اینکه عاقبت و سرانجام وی تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی می باشد را مرکز کنترل می نامند . بیشترکارآفرینان را دارای مرکزکنترل درونی توصیف نموده اند. افراد با مرکز کنترل بیرونی معتقدند که وقایع خارجی که خارج از کنترل آنها می باشد ؛ سرنوشت آنها را تعیین می کند . تحقیقات نشان می دهد که اغلب کارآفرینان بیشتر از آنکه بتوانند محیط بیرون را کنترل و مدریت کنند بر خود تسلط دارند. اثر جنبی این خاصیت می تواند همان قدرت کنترل بر محیط نیز باشد.

حس استقلال طلبی : نیاز به استقلال از ویژگیهائی است که به عنوان یک نیروی بسیار بر انگیزاننده موردتاکید واقع شده است . در واقع نیاز به استقلال را می توان به صورت عباراتی نظیر کنترل داشتن بر سرنوشت خود ؛ کاری را برای خود انجام دادن و آقای خود بودن تعریف کرد . میل به استقلال نیروی انگیزشی برای کارآفرینان معاصر است. لذا آزادی عمل ؛ پاداش دیگر کارآفرینی است . درواقع نیازبه استقلال ، عاملی است که سبب می شود تا کارآفرینان به اهداف و رویاهای خود دست یابند. کارآفرینان اغلب به دیگران وابسته نیستند. در نتیجه این میل آنها معمولاً تمایلی به اینکه در سازمانهای بزرگ زیر دست دیگران کار کنند، ندارند. آنها یک انرژی درونی دارند. بر توانایی هایشان اعتقاد دارند و در رفتارشان شرافت نفس دارند. بسیاری از این ویژگیها در خانم Catherin Hughel می باشد. او اولین زن آمریکایی – آفریقایی در آمریکاست که مدیر یک کارخانه تجارتی است. خانم Hughel ، 20 سال پیش فعالیت تجاری خویش را آغاز کرد. در آن موقع کار خود را با راه اندازی ایستگاه رادیویی خراب دانشگاهها آغاز کرد. طی چند سال او ایستگاه رادیویی شخصی اش را با نام Wd-Am به کمک یک وام 500 هزار دلاری برپا می سازد. پرداخت وام آنقدر مشکل بود که او مجبور بود در ایستگاه خودش زندگی کند. با وجود این مشکلات او خوشحال بود و می گفت من در مورد برنامه هایی که دارم به خوبی فکر کردم و در فکر ایجاد فرصت شغلی برای مردم هستم. امروزه یک شغل با سرمایه 50 میلیون دلاری و با 30 ایستگاه در سراسر کشور به وی اختصاص داد.

اعتماد به نفس : یک عامل موفقیت کارآفرین اعتماد به نفس است. این ویژگی شخصی را قادر می سازد که در برخورد با مشتریان و کارمندان به یک اندازه قاطع و استوار باشد. انتظارات، دستاوردها و پاداشهای عملکرد خوب از طرف کارمندان تقویت کننده هستند و می توانند الگویی برای دیگران باشد. بسیاری از مردم رهبری خوش بین و با هیجان می خواهند، کسی که از طریق او بتوانند رشد کنند. به خاطر ریسکهای زیادی که در راه اندازی یک تشکیلات کارآفرینانه وجود دارد، داشتن روحیه خوش بینی ضروری است.

قدرت تحمل ابهام : قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت بعنوان بخشی از زندگی؛ توانائی ادامه حیات با دانشی ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی آنکه بدانیم آیا موفق خواهیم شد یا خیر .

رویا : کارآفرینان درمورد آنچه آینده از آنها و تشکیلات اقتصادی اشان میخواهد بصیرت دارند . و مهمتر اینکه ؛ آنها برای اجرا کردن رویاهای خود توانا می باشند .

قاطعیت : تعلل نمی کنند . سریعاًُ تصمیم می گیرند و سرعت آنها یک عامل کلیدی موفقیتشان می باشد .

از خود گذشتگی : کارآفرینان باید فداکار و از خود گذشته باشند آنها در می یابند که دست یابی به هرچیزی تلاش می خواهد و راحت نیست. این به معنی از دست دادن تعطیلی دو هفته ای و تفریحات آخر هر هفته می باشد. موفقیت بهای سنگینی دارد. نداشتن ماشین به علت کمبود بودجه ناشی از پرداخت حقوق کارمندان از خود گذشتگی است. از خود گذشتگی می تواند یک حقیقت دست یافتنی برای کارآفرینان باشد.

انگیزه داخلی بالا : کارآفرین انگیزه داخلی بالایی برای انجام کار دارد. دقت کنید که اگر فردی دارای انگیزه بسیار قوی برای انجام کاری باشد و آن انگیزه در درون آن نباشد در هر لحظه ممکن است که فرد آن کار را رها کند. اما نیروی انگیزشی در کارآفرین در درون خود او وجود دارد و تا زنده هست به کار و فعالیت ادامه می دهد. تفاوت گرمای زمین و خورشید را مقایسه کنید، اگر خورشید برود زمین سرد خواهد شد اما اگر زمین برود خورشید همچنان گرم خواهد ماند.

اهل کار و عمل : وقتی درمورد یک کار تصمیم گیری می کنند ؛ آن را با حداکثر سرعت ممکن اجرا می کنند . بطور کامل خود را وقف کارشان می کنند ؛ این کار بعضی اوقات برای روابط آنها با دوستان و خانواده شان بسیار گران تمام میشود . آنها بدون خستگی کار می کنند . زمانی که یک کارآفرین تصمیم می گیرد که یک تشکیلات اقتصادی را راه اندازی کند ؛ دوازده ساعت کار در روز و هفت روز در هفته ؛ چندان غیرمعمول نیست .

علاقه به انجام کار بزرگ : علاقه به انجام کار بزرگ میل درونی، شخصی به بهترین بودن و موفقیت در شرایط رقابتی یکی از صفات اخلاقی بارز کارآفرینان موفق است افرادی که زیاده خواه هستند خودشان مسئول رسیدن به هدف هایشان، متعادل کردن اهداف دور از دسترس و بررسی عملکرد خود می باشند. طی تحقیقی که David Mccllellund و دیگران انجام داده اند برای بررسی علاقه رسیدن جاهای بزرگ، یافته ها نشان می دهد که شاید فقط 5% از جمعیت آمریکا از لحاظ شخصیتی علاقه رسیدن به جاهای بزرگ را دارند. در بین مردم علاقه به قدرت و مقبولیت از اهمیت بالاتری نسبت به علاقه به انجام کار بزرگ برخوردار است. میل قوی به رسیدن به موفقیت چیزی است که کارآفرینان موفق را از بقیه جدا می کند.

اراده و قدت تحمل بالا : با تعهد کامل سرمایه خیزهای خود را اداره می کنند . آنها بندرت تسلیم می شوند ؛ حتی زمانیکه با یکسری موانع حل نشدنی مواجه می شوند . کارآفرین معمولا" قدرت تحمل بالایی دارد. این قدرت تحمل از مسائل کاری شروع شده و یقینا" به مسائلی که در اجتماع یا خانواده او بدون شک رخ خواهد داد کشیده خواهد شد. قدرت تحمل جاذبه ایجاد می کند در حالی که عدم داشتن آن فرد را مجذوب می کند. مثال ساده آنکه فردی که قدرت تحمل بالایی ندارد معمولا" در یک شرکت دولتی - که قدرت تحمل و زنده بودن بالا دارد - مشغول بکار عادی و بدون جنبیش می شود.

دلبستگی : کارآفرینان عاشق کارشان می باشند . همین عشق است که آنها را در دشواریها نگه می دارد . و همین عشق به محصول و خدمت است که آنها را در فروش و عرصه آنها اثربخش می کند .

جزئیات : گفته می شود که شیطان در ریزه کاریها نهفته است . این کار هرگز در راه اندازی و رشد یک سرمایه خیز صحت ندارد . کارافرین باید از جزئیات مهم کار خود به خوبی اطلاع داشته باشد . آنهامی خواهندبیش ازاینکه به یک کارفرما متکی باشند ؛ بر سرنوشت خود تسلط داشته باشند .

خود اتکایی : از اولین خصوصیات یک کار آفرین می باشد. با کمک این نیرو کارآفرین می تواند به مبارزه با سختی ها بپردازد. بنابراین اگر می خواهید کار آفرین باشید باید این توانایی را در خود تقویت کنید.

شجاعت : شجاعت از دیگر ویژگی های یک کارآفرین می باشد. دقت کنید که تحمل ریسک با شجاعت تفاوت بسیاری دارد، به این مثال توجه کنید. یک مدیر کارآفرین یک شرکت را در نظر بگیرید. او هموراه در حال ایجاد تغییر در شرکت می باشد تا به هدفهای خود نزدیک شود. اگر شکست بخورد باید ریسک - یا همان هزینه - آنرا بپردازد فرض کنید که پول و امکانات هم دارد و می پردازد. چیزی که این فرد نیاز دارد صفتی است بنام "شجاعت" او باید دل انجام این تغییرات و به نوعی بازی با سرنوشت خود، کارمندان و شرکت را داشته باشد.

فرصت‌گرایی و فرصت‌شناسی : آنها شکارچی فرصت ها هستند. کارآفرین بسادگی می تواند میان یک اتفاق بدون خاصیت با دیگری که در دل آن فرصت شکوفایی نهفته است، تمایز قائل شود و دومی را شکار کند.

نیاز به پیشرفت دائمی : از دیگر ویژگیهای این افرا می باشد. حتی هنگامی که کارآفرین فعالیت اقتصادی را راه اندازی کرد متوقف نمی شود او علاقه دارد که همه روزه به پیشرفت های جدیدی دست پیدا کند.

هدف‌گرایی : آنها همواره به هدف نگاه می کنند و شب و روز فکرشان رسیدن به هدف می باشد. دقت کنید که تمرکز بر هدف برای بسیاری از مردم دشوار است اغلب به کاری که در حال انجام دادن آن هستند فکر می کنند نه هدف. تشخیص اولویت ها : کارآفرین توانایی تشخیص اولویت ها را دارد. خوب می داند چه کاری، چه موقع باید انجام شود و حاضر است بر سر آن با دیگران مبارزه کند.

خوش بینی : خوش بینی از ویژگیهای مهم و بارز یک کارآفرین است. برای همین بسیاری از کارآفرینان جوان هستند چرا که آنها معمولا" به هر کاری خوشبین می باشند. کارآفرین در برخورد با مشکل بدون آنکه ذهن خود را مخدوش کند مبارزه می کند تا آنرا از میان بردارد. حتی اگر مشکل بزرگ باشد به خود میگود "الان که نمی شود آنرا حل کرد به کار دیگری می پردازم و بعد سراغ آن می آیم".

مهارت های تکنیکی : فروشندگان موفق اتومبیل معمولاً ابتدا دانش های تکنیکی لازم برای فروش و سرویس اتومبیل ها را فرا می گیرد و سپس اقدام به تاسیس فروشگاههای اتومبیل خود می کنند. آقای Bower Man از دانش تکنیکی خود برای طراحی کفش و سایر ابزارهای مدرن بهره گرفت او با تکنیک هایی که فرا گرفته بود هزاران راه برای براق نگهداشتن انواع کفشها پیدا کرد. مهارتهای تکنیکی در صنعت کامپیوتر بسیار پر اهمیت هستند صنعتی که پایگاه 30% شرکت های با رشد سریع در آمریکاست. هر دو نفر David Filo ، Jerry Yang، در رده PHD در دانشگاه استانفورد در رشته برق پذیرفته شده بودند. وقتی که شروع به توسعه نزم افزار و پایگاههای اطلاعاتی کردند که نتیجه آن سایت پرمخاطب Yahoo است. مانند بسیاری از کارآفرینان آنها از مهارتهای تکنیکی شان برای ایجاد چیزهایی که به نظرشان مفید بوده استفاده کرده اند.

شایستگیهای مدیریتی : موفقیت یک فعالیت کارآفرینانه اغلب به رفتار فرصت طلبانه و بودن در مکان صحیح در هر وقت بستگی دارد. هر چند موقعیت و شانس هم نقشی در موفقیت دارند ولی تصمیمات استراتژیکی نیز مهم هستند. مطالعه روی 906 مدیری که برنده پاداشهای کارآفرین سال Ernst & Young بودند منجر به استخراج تعدادی از استراتژی هایی شدکه سبب موفقیت آنها شده بود؛

تحویل کالا یا خدماتی که به عنوان بهترین کیفیت شناخته می شوند برای توسعه بازار خود

تولید محصولات و خدمات جدید که برای اولین بار وارد بازار شده اند

تولید محصولات و خدماتی که تقاضایی با قیمت بالا یا متوسط برای آنها وجود دارد

ایجاد سالیانه محصولات و خدمات جدید به منظور افزایش درآمد به مقدار 20%

بوجود آوردن مشتریان جدید برای افزایش درآمد به اندازه سالیانه 30%

حفظ کنترل اقتصادی شرکت

اتصال اهداف بلند مدت کارآفرینی با یک استراتژی خروجی تعریف شده
مهارت داشتن طرح و برنامه و تدبیر : هر چند برنامه ها و نقشه های کشیده شده برای انجام کار ممکن است در طی آن تغییر کنند اما با وجود این داشتن طرح و برنامه برای شرکت های کارآفرین مهم است و نزدیک 80% از کارآفرینان موفق طرح های خود را به صورت مکتوب درمی آورند. نوشتن برنامه های ماهانه که 12 تا 24 ماه را بپوشانند، معمول هستند. هر چه زمان بیشتر می گذرد نیاز است که طرح ها عمومی تر شوند. برای مثال می توانند تحت عنوان اهداف سالیانه در آیند. اداره و مدیریت کردن طرح و نیز اهمیت فراوانی دارد و در آغاز کار فعالیت کارآفرینان می تواند نقش کلیدی داشته باشد، وقتی سرمایه شرکت اندک است و شرکت بازدهی مناسبی ندارد جذب کارمندانی که مناسب باشند خیلی سخت است. در این حالت موسسان به شخصه اغلب کارهای مهم را انجام می دهند. اما برای رشد آنها باید سرمایه هایی تازه را جذب کنند. به محض جذب این سرمایه ها، کارآفرینان موفق موازنه ای بین طرح و عملکرد خود بر اساس برنامه های یک ماه یا سه ماه ایجاد می کنند. آنها همچنین برای کار با کارمندان و استاندارد کردن کار خود نیز طرح و برنامه دارند.

مهارت کار گروهی : کارآفرینان موفق به سختی کار می کنند و عاشق کار هستند ولی به تنهایی نمی توانند تمام کارها را انجام دهند مگر اینکه تیم های موثر و قوی ایجاد کنند. در این صورت سازمان آنها رشد خواهد کرد. کارآفرینان موفق آغاز کننده هایی هستند که معمولاً مشتاقانه از زیردستان و برنامه های آنها حمایت می کنند. آنها همچنین روابط خوب خود را با شرکایشان حفظ می کنند.

مهارتهای ارتباطی : برای کارآفرینان تازه کاری که هیچ چیز به جز ایده و آرزو ندارند داشتن توانایی ارتباط موثر برای ایجاد شرکت و تامین نیازها به منظور تبدیل طرح به واقعیت ضروری است. بیشتر ارتباطاتی که در شرکت های بزرگ رخ می دهد شامل سخنرانی ها: نوشتن گزرشات مقاله های رسمی و مرور برنامه ها می باشد. اما در شرکت های کوچک اکثر ارتباطات مستقیم است و کمتر رسمی است. برای شرکت های کارآفرینی جهانی، ارتباط موثر با کارمندان مشکل است. کارخانه IAMS که یک تولید کننده غذایی حیوانات خانگی است این مشکل را با فرستادن مجله و روزنامه به کارمندانی که در کشورهایی دیگر مشغول کار هستند و تماسهای تلفنی گاه به گاه به آنها حل کرده است.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (15943)

اخلاق زیست محیطی(1) نویسنده : روبرت الیوت     66666b6666666666 مترجم : مرضیه سلیمانی       777777   اخلاق زیست محیطی چیست؟ پارک ملی کاکادو(2)، در منطقه حفاظت شده شمال استرالیا، شامل بیشه‌زارهای تنومند، ادامه مطلب…

2

2 (15941)

  55555555555 FREQUENCIES VARIABLES=Tarikh Adabeiat   /NTILES=4       777777     /NTILES=10   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /BARCHART FREQ   /ORDER=ANALYSIS. Statistics Tarikh Adabeiat N Valid 40 40 Missing 0 0 Mean 94.9750 85.7500 Std. Error of Mean 9.57477 9.78203 Median 96.0000 75.0000 ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (15940)

      777777   • تعریف مشارکت از دیدگاه سازمان ملل متحد:   55555555555 مشارکت عبارت است از کوشش همه جانبه و سازمان یافته براى در دست گرفتن سرنوشت کسانى که تاکنون از این ادامه مطلب…

background

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

[do_widget id=search-4]